close

Ո՞վ է ավելի կարևոր

Ընդհանրապես ընկերուհու կարիք ունե՞ք։ Ստուգեք։


Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 10 հարց: