Ինքնասպանության հոգեբանական վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև երևույթն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրությանն ու պարզաբանմանը՝ կարևորելով այն, ինչն ընկած է սուիցիդալ վարքի հիմքում:

Հոգեբանական վերլուծության այս ասպեկտի կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ բնության մեջ գործող ամեն մի երևույթ պատճառականացված է: Այդ օրինաչափությունից զերծ չէ նաև ինքնասպանությունը:
Հարկ է նշել, որ երբեմն շփոթում են ինքնասպանության «պատճառ», «պայման» և «առիթ» հասկացությունները փորձելով նույնացնել դրանք:

 

Ինքնասպանության մասին
 

«Պատճառն» այն ամենն է, ինչն առաջացնում ե պայմանավորում է սուիցիդը: Գլխավորի կողքին կարող են լինել նաև երկրորդական պատճառներ:

«Պայման» ասելով նկատի ունենք երևույթների այն ամբողջությունը, որոնք թեև չեն առաջացնում կոնկրետ հետևանքներ, սակայն անհրաժեշտ նախադրյալ են՝ վերջինիս ծագման և զարգացման համար, քանզի չի կարող լինել պատճառ և հետևանք առանց որոշակի պայմանների: Պայմանն էականորեն ազդում է ոչ միայն գործողության պատճառի, այլ նաև հետևանքների վրա:

/Հոգեկան առողջություն - Ինքնասպանության մասին " />
Загрузка...