Ընտանեկան նպաստ
Հարց 1.Ո՞վ կարող է ստանալ ընտանեկան նպաստ:
2012 թվականին ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք կարող են ձեռք բերել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 30.01 և ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները:

Ընտանեկան նպաստի բազային մասը 16000 դրամ է: 18 տարին չլրացած անդամ չունեցող ընտանիքում ընտանեկան նպաստի չափը` 16000 դրամ է:
/Իրավական հարցեր - ԵՂԵ՛Ք ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ. Ընտանեկան նպաստի մասին ԱՇԽ. և ՍՈՑ.ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ" />
Загрузка...